Unitats ambulatòries

unidades ambulatorias salud mental hospital provincial

UNITATS AMBULATÒRIES DE SALUT MENTAL

En estes Unitats, el personal especialitzat presta dissertation formatting atenció ambulatòria a les persones afectades per una malaltia mental.

Estan adscrites a centres d’Atenció Primària, dels que reben fonamentalment la demanda assistencial.

Tenen com referent d’àrea nostre hospital, on es realitzaran les hospitalitzacions.

En la ciutat de Castelló hi ha enter site dos unitats de salut mental que pertanyen al nostre hospital:

Així mateix, en el nostre hospital comptem amb una Policlínica, en la que un psiquiatre atén als pacients donats d’alta en la UHB que precisen un exhaustiu seguiment i als pacients derivats d’Urgències.

També poden acudir a esta consulta els assegurats d’algunes companyies.

Contacte: Tel. 964 354 471