Seguretat del pacient

Hospital provincial seguridad pacientes

SEGURETAT DEL PACIENT

L’Hospital du a terme les següents campanyes per a garantir la seguretat del pacient:

Campanya d’higiene de mans

El personal del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló s’ha sumat a la campanya d’higiene de mans impulsada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a fi de detindre la propagació d’infeccions.

La higiene de mans és una de les principals mesures per a reduir les infeccions relacionades amb l’atenció sanitària, per això el lema d’esta proposta dirigida als professionals sanitaris és “Salvar vides està en les teues mans”.

En els centres sanitaris és necessari extremar la higiene amb la llavada i desinfecció de mans per a evitar que els propis professionals puguen convertir-se en vehicle transmissor de patògens.

L’OMS recomana que la higiene es realitze sempre abans i després d’estar en contacte amb el pacient i el seu entorn, abans de realitzar una tècnica asèptica i després que haja existit possibilitat de contacte amb fluids corporals.

Programa Bacterièmia Zero

La Unitat de Crítics del centre forma part del projecte “Bacterièmia Zero”, que té com a finalitat l’aplicació de pràctiques segures per al pacient per a reduir la morbimortalitat produïda per les infeccions associades al catèter venós central.

Espanya ha sigut el país pilot seleccionat per l’OMS per al desenrotllament d’este projecte que pretén reduir infeccions en les unitats de Vigilància Intensiva amb un mètode senzill.

La majoria dels pacients que romanen ingressats en la Unitat de Crítics precisa un catèter venós pel que reben la medicació i la nutrició degut al seu fràgil estat de salut.